Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează dezbaterea cu privire la utilizarea tehnologiilor blockchain „Oportunități și constrângeri din perspectivă legislativă”

Miercuri, 11 ianuarie 2023, Autoritatea pentru Digitalizarea României și consorțiul Deloitte și Reff & Asociații au organizat o dezbatere cu tema „Cadrul de reglementare cu privire la tehnologiile de tip blockchain: probleme și soluții propuse”, din seria de reuniuni privind adopţia de tehnologii deep tech în economie şi societate.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul unui amplu proiect pe care Autoritatea pentru Digitalizarea României îl implementează până la finele anului 2023, denumit „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, SIPOCA 704.

Dezbaterea va contribui la realizarea unui rezultat specific al proiectului, respectiv „cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE”.

Tehnologiile blockchain traversează în prezent o expansiune accelerată, datorită ritmului de inovaţie tehnologică şi multiplicării cazurilor de valorificare a potenţialului generat. Astfel, dezbaterea dedicată tehnologiilor de tip blockchain este prima din seria întâlnirilor pe parcursul cărora se va tratată distinct fiecare dintre tehnologiile avansate amintite. 

Abordarea din perspectiva reglementărilor în vigoare și a nevoilor de legiferare identificate cu posibil impact asupra adoptării tehnologiei blockchain de către instituțiile publice și organizațiile cu competențe în materie a stârnit un viu interes în rândul instituţiilor participante la întâlnire, confirmat prin participarea extinsă a experţilor din mediul public, cu activitate și preocupări în domeniu.

Autoritatea pentru Digitalizarea României promovează activ rolul transformativ al tehnologiei în societatea românească şi coagulează eforturi şi expertiza din toate sectoarele pentru a identifica soluţii convergente de ordin tehnologic, financiar şi de educaţie digitală. Atelierul dedicat blockchain face parte integrantă din acest efort al consolidării strategice a acestei industrii şi vom continua să ne exercităm rolul cheie de accelerare a acestor transformări”, a afirmat Dragoş-Cristian Vlad, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.

Tehnologiile deep tech – şi în particular blockchain – vin cu promisiunea eficientizării prin tehnologie a activităţii în domenii-cheie pentru funcţionarea societăţii şi în beneficiul cetăţenilor, precum sectorul financiar-bancar, de sănătate, comerţ, securitate cibernetică, energie, transport, comunicaţii. Proiectul ADR de promovare a unei palete extinse a tehnologiilor deep tech este în sine o inovaţie în sprijinul demersurilor permanente ale autorităţilor publice de poziţionare strategică în avangarda parcursului economiei şi societăţii romaneşti către o adopţie activă a tehnologiei”, a afirmat Alina Pârâială, manager de proiect din partea Autorităţii pentru Digitalizarea României.

Fie că vorbim despre blockchain, inteligenta artificială, IoT (internet of things) sau VR (virtual reality), tehnologiile “de frontieră”, aduc cu ele oportunităţi majore pentru mediul economic privat, instituţii publice şi societate în ansamblul ei, dar şi riscuri a căror gestionare la nivel legislativ ridică provocări semnificative. În toate aceste zone, inclusiv blockchain, demersurile legislative la nivel european şi naţional sunt încă în faza incipientă şi tocmai acest context aduce o oportunitate pentru România. Pentru a valorificarea acesteia, ar trebui conturat un cadru legal cât mai clar, care să protejeze utilizatorii din sectorul public şi privat, încurajând însă, în acelaşi timp, dezvoltarea inovaţiei în aceste zone, mai ales în considerarea capitalului uman de care România dispune în sectorul IT. Ca Deloitte şi Reff & Asociaţii suntem încântaţi să contribuim la un demers de asemenea anvergură şi impact”, a afirmat Andrei Burz Pinzaru, Partener Reff & Asociaţii – Deloitte Legal.

Reprezentanţii instituțiilor membre ale Comisiei pentru reglementări în domeniul tehnologiilor distribuite, respectiv Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, alături de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor au contribuit semnificativ la conturarea perspectivelor de reglementare în materie de tehnologii blockchain și au oferit propuneri pentru o abordare consistentă privind etapele ce vor trebui parcurse ulterior în procesul de reglementare.

La finalul dezbaterii, au reieşit concluzii şi recomandări armonizate privind oportunitatea şi nevoia de reglementare aferente tehnologiilor de tip blockchain, aspecte care vor fi prioritizate şi prezentate, sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, instituţiilor cu atribuţii în domeniu, pentru demararea procesului de reglementare.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut