Search
Close this search box.

Board-ul Consiliului Național pentru Transformare Digitală s-a reunit pentru a dezbate Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic aferente cloudului guvernamental

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a pus în dezbatere, în ședința Board-ului Consiliului Național pentru Transformare Digitală (CNTD) de miercuri, 19 octombrie 2022, documentația tehnică privind Investiția I.1 „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” din cadrul Componentei 7 – Transformare digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic ale cloudului guvernamental al României.

Ședința Board-ului CNTD a fost deschisă de președintele ADR Dragoș-Cristian Vlad și de vicepreședintele ADR Dragoș Tohănean. Au participat la lucrările Board-ului, având statut de invitat, reprezentanți ai partenerilor instituționali ai ADR – Serviciul de Telecomunicații Speciale și Cyberint –, reprezentanți ai Task Force-ului Cloud Guvernamental din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, precum și membri ai Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, aflat în coordonarea ADR. Termenul pentru formularea de recomandări și observații pe marginea documentelor este 25 octombrie, ora 18:00.

Au participat la dezbateri membri ai Board-ului CNTD – companii din mediul privat cu experiență solidă în dezvoltarea de soluții IT, universități cu profil tehnic și expertiză în cercetare și dezvoltare, precum și asociații care reprezintă organizațiile cele mai puternice ale industriei IT&C din România, respectiv:

 • AHK Romania – Camera de Comerț și Industrie Germano-Română
 • Amazon Web Services
 • Amcham – Camera de Comerț Americană în România
 • ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii
 • APERO – Asociația pentru Plăți Electronice din România
 • CCIFER – Camera de Comerț și Industrie Franceză în România
 • Google România
 • IBM România
 • Microsoft România
 • Oracle România
 • Transilvania IT Cluster
 • Universitatea Babeș-Bolyai
 • Universitatea Politehnică din București
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • UiPath
 • Vodafone România

Acest tip de dialog reprezintă un pas esențial în procesul de transformare digitală a României, prin întărirea relației de colaborare între sectorul public și mediul privat, academic și asociativ. Activitatea CNTD contribuie la creșterea gradului de transparență a deciziilor administrației publice, asigurând informarea, consultarea și participarea activă a membrilor Consiliului în procesul de elaborare a documentelor strategice care vor duce România la următorul nivel”, a declarat Dragoș Vlad, președintele ADR.

Demersul este în concordanță cu recomandările de la nivel european, care stabilesc cloud computing ca principala tehnologie necesară pentru transformarea digitală a mediului IT&C. Totodată, viziunea principală a Uniunii Europene este cloud first, într-un ecosistem de infrastructuri multiple de cloud.

Principiile de bază ale strategiei de implementare a cloudului guvernamental sunt:

 • Implicit Digital – servicii digitale disponibile prin multiple canale folosind procese centrate pe date;
 • Once-Only – datele minimal necesare vor fi solicitate o singură dată și utilizate de toate entitățile care au nevoie de acestea;
 • Securitate, deschidere și transparență – accesul la date se va face într-o manieră securizată, utilizatorii fiind proprietarii datelor și având controlul pentru acces, corecție sau ștergere;
 • Interoperabilitate – schimbul de date trebuie să se realizeze facil, cu accent pe trasabilitatea accesului;
 • Centrare pe utilizator și pe date – printr-o abordare agilă, implementarea serviciilor se face pornind de la nevoile utilizatorilor și cu centrare pe date.

CNTD este organul consultativ al ADR, fără personalitate juridică, creat pentru consolidarea colaborării dintre sectorul public şi organizațiile mediului privat și ale societății civile.

În marja Consiliului Național pentru Transformare Digitală, sunt constituite grupuri de lucru tematice, prin decizie a preşedintelui ADR, pe teme precum: cloudul guvernamental, identitatea electronică, transformarea digitală, AI și Big Data, competențe digitale, interoperabilitate.