Search
Close this search box.

Centrele de inovare digitală în Programul Europa Digitală – Informații generale

Context:

Având în vedere negocierile pe tema viitorului Cadru Financiar Multianual 2021-2027(CFM), Comisia Europeană a propus un nou program de finanțare, dedicat în exclusivitate susținerii transformării digitale a economiei și societății europene. Cu un buget propus de aproape 9,2 miliarde Euro, Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială (2,5 miliarde Euro), calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC) (2,7 miliarde euro), securitate cibernetică (2 miliarde Euro), competențe digitale avansate (700 milioane Euro), digitalizarea administrației publice și interoperabilitate (1,3 miliarde Euro).

Noua propunere pentru CFM 2021-2027, lansată de Comisie la data de 27 mai 2020, accentuează importanța tranziției digitale în contextul redresării economiei europene după criza provocată de pandemia COVID-19, reiterând necesitatea investițiilor în domeniul digital.

Centrele de inovare digitală (Digital Innovation Hubs– DIH-uri) vor avea un rol esențial în atingerea obiectivelor stabilite în cadrul  Programului Europa Digitală,  stimulând  utilizarea la scară largă a noilor tehnologii (inteligența artificială, HPC, blockchain, etc.) –  într-un ecosistem caracterizat de un nivel adecvat de securitate cibernetică și favorabil inovării și dezvoltării digitale.

Procesul de transformare digitală reprezintă o provocare pentru statele membre, iar Guvernul României intenționează să depună toate eforturile pentru a gestiona această provocare într-o manieră cât mai eficientă și cât mai benefică pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și pentru sectorul public, cu sprijinul centrelor de inovare digitală.  

Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – EDIH) este de a se asigura de faptul că soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice.  Astfel, centrele de inovare digitală oferă posibilitatea de a putea experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate a fiecărei companii sau instituții din sectorul public.

În România, la nivel regional, există deja inițiative locale cu activități similare celor așteptate de la un  centru european de inovare digitală. Obiectivul Programului Europa Digitală este să extindă inițiativele locale deja existente și să creeze un punct unic (de tipul one-stop-shop) de servicii oferite întreprinderilor și administrațiilor locale din Europa, favorizând în același timp și colaborările transfrontaliere, prin consolidarea unei rețele europene a centrelor de inovare digitală, în primul an de implementare al Programului.

 1. Centrul European de Inovare Digitală (European Digital Innovation Hub – EDIH)

Propunerea de Regulament privind instituirea Programului Europa Digitală definește centrul de inovare digitală astfel:

– o entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor;

Un centru european de inovare digitală poate fi format dintr-o organizație sau un grup de organizații, care oferă servicii complementare, cu obiective non-profit ce vizează susținerea procesului de transformare digitală la nivelul companiilor europene (în special IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie- small midcaps)

Conform propunerii de regulament privind instituirea Programului Europa Digitală, pentru a beneficia de finanțare (sub forma de granturi), centrele de inovare digitală contribuie la implementarea programului prin:

 1. a) furnizarea de servicii de transformare digitală, inclusiv facilități de testare și de experimentare;
 2. b) transfer de expertiză și know-how între regiuni, consolidând legăturile dintre centrele de inovare și companiile din diferite regiuni;
 3. c) furnizarea de servicii tematice administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, în special servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitate cibernetică.
 4. d) furnizarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate.

Astfel, serviciile oferite de un centru de inovare digitală pot include:

 • Instruire și sprijin în dobândirea competențelor digitale: centrele de inovare digitală promovează, găzduiesc sau oferă cursuri și stagii de pregătire; fondurile privind promovarea competențelor digitale avansate vor fi destinate în principal DIH-urilor;
 • Testarea înainte de investiție (test before invest): centrele de inovare digitală promovează, furnizează sau asigură accesul la expertiză în domeniul transformării digitale, know-how și servicii, inclusiv facilități de testare și experimentare. Având în vedere tehnologiile cheie promovate prin Programul Europa Digitală (HPC, inteligența artificială și securitate cibernetică), DIH-urile ar trebui să ofere sprijin în special în ceea ce privește testarea și implementarea acestui tip de tehnologii;
 • sprijin pentru identificarea investițiilor: centrele europene de inovare digitală oferă suport companiilor, organizațiilor și instituțiilor din administrația publică pentru a deveni mai competitive și pentru îmbunătățirea modelelor de afaceri cu ajutorul noilor tehnologii. Serviciile furnizate pot include: înțelegerea oportunităților de afaceri, suport în pregătirea modelelor de afaceri și a montajelor financiare, facilitarea relațiilor cu instituțiile financiare și cu investitorii, suport în utilizarea diferitelor mecanisme de finanțare, cum ar fi Programul InvestEU.

Crearea unui ecosistem al inovării – consolidarea unei rețele europene de centre de inovare digitală:

EDIH acționează ca un facilitator pentru industrie, întreprinderi și administrații publice, entități care necesită soluții digitale bazate pe tehnologii emergente, făcând legătura între acestea și companii, în special start-up-uri și IMM-uri, care au soluții pregătite pentru piața. Acolo unde există posibilitatea, EDIH trebuie să promoveze companiile locale, astfel încât, la nivelul rețelei europene, să fie identificați parteneri potriviți din alte state membre atunci când nu este posibilă colaborarea cu parteneri locali. Acest lucru impune analiza periodică a ecosistemului european. Această funcție de intermediere pe care o exercită centrele de inovare digitală trebuie să fie susținută de relații structurate cu autoritățile regionale, grupurile industriale, asociațiile pentru IMM-uri, agențiile de dezvoltare a afacerilor, incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, European Enterprise Network (EEN), camerele de comerț, etc.  

Centrele europene de inovare digitală ar trebui să dispună de o infrastructură de ultimă generație care să le permită organizarea cursurilor, expozițiilor și demonstrațiilor, să ofere facilități și echipamente de testare și experimentare.

 1. 1. Focus

Pornind de la resursele disponibile și de la nevoile industriei locale și ale sectorului public din regiune, fiecare DIH trebuie să își fixeze o arie centrală de expertiză, care poate fi stabilită în funcție de tehnologiile abordare și/sau de sectoarele acoperite. Trebuie să includă cel puțin una dintre tehnologiile digitale cheie susținute prin Programul Europa Digitală (Inteligență Artificială, Securitate cibernetică sau HPC). De asemenea, deși sunt necesare competențe de bază pentru utilizarea acestor tehnologii, Programul va oferi numeroase oportunități, cum ar fi cooperarea între hub-uri cu expertiză complementară, activități de tipul train-the-trainer, pentru a dobândi cunoștințe exhaustive în domeniu.

Este important ca domeniul de expertiză al hub-urilor să difere. Este necesară o diversificare a domeniilor de expertiză a huburilor/ dar în același timp, este necesară o complementaritate a activității acestora atât la nivel național cât și la nivel european, tocmai pentru a acoperi o arie cât mai largă de probleme ce se regăsesc la nivelul economiei europene.

Deși activitatea la nivel regional este prioritară, DIH-urile nu ar trebui să se limiteze la aceasta, ci să vizeze și clienți naționali, europeni și chiar la nivel mondial. Astfel, DIH-urile ar trebui să se asigure că reprezintă o referință pentru industria locală și pentru sectorul public din regiune în procesul lor de transformare digitală, motiv pentru care este esențial ca domeniul de expertiză să corespundă nevoilor locale, atât în ceea ce privește specificul economiei locale cât și în ceea ce privește obiectivele politice ale regiunii.

Exemple:

 • În regiunile în care industria este importantă, centrele de inovare digitală ar trebui să susțină adoptarea Industriei 4.0 și a metodelor de producție circulară. În acest caz, este esențială expertiză în utilizarea inteligenței artificiale și a calcului de înaltă performanță pentru simularea sau integrarea lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, prin digitalizarea procesului de fabricație, asigurarea securității cibernetice devine o condiție prealabilă. Prin urmare, acest hub în particular ar trebui să se concentreze pe Industria 4.0/producția circulară, utilizarea IA și HPC și securitate cibernetică.
 • Într-o economie locală în care domeniul construcțiilor este important, centrul de inovare digitală ar trebui să se concentreze pe identificarea soluțiilor digitale pentru reducerea sarcinilor efectuate manual sau pe crearea condițiilor necesare pentru testarea unor roboți.
 • Dacă economia locală se bazează în special pe agricultură, hub-ul s-ar putea specializa în identificarea acelor soluții care să ajute fermierii să-și optimizeze cultura și în același tip să contribuie la eficientizarea sistemelor agricole din punct de vedere economic, social și ecologic (ex. agricultura de precizie).
 • Digitalizarea administrațiilor publice ar putea reprezenta un alt punct de interes pentru centrele de inovare digitală. Hub-ul s-ar putea specializa în soluții digitale pentru guvernare, pe experimentarea aplicațiilor de Inteligență artificială sau blockchain utilizate în elaborarea politicilor publice sau pe asigurarea securității cibernetice a sistemelor.

Prin Programul Europa Digitală, finanțarea centrelor de inovare digitală se va realiză sub forma de granturi. Utilizarea altor tipuri de instrumente europene de finanțare este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite (ex. InvestEU Fund).

Investițiile din cadrul Programului  ar trebui să fie în complementaritate cu investițiile din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) existând posibilitatea unei finanțări comune a proiectelor relevante pentru obiectivele programelor menționate.

De asemenea, Programul Europa Digitală și Programul Horizon Europe vor fi aliniate din punct de vedere al strategiilor de implementare și al procedurilor de operare, în special în ceea ce privește domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță.

III. Procesul național de selecție

Luând în considerare calendarul negocierilor pe tema viitorului Cadru Financiar Multianual, Comisia Europeană estimează că primul apel pentru membrii rețelei europene de centre de inovare digitală va fi lansat în ultimul trimestru al anului 2020.

În scopul constituirii rețelei europene de centre de inovare digitală, va fi organizată o procedură de selecție în două etape:

 1. într-o primă fază, va avea loc o selecție la nivel național. Numărul entităților din rețeaua europeană de centre de inovare digitală este proporțional cu populația statului membru, astfel încât România are posibilitatea să nominalizeze între 6 și 12 centre, care au trecut de procesul de selecție.
 2. ulterior, va fi organizată o selecție la nivel european, în urma căreia entitățile selectate vor face parte din rețeaua europeană de DIH-uri.

Conform prevederilor Programului Europa Digitală,  entitățile care doresc să participe la procesul de selecție ar trebui să îndeplinească următoarele criterii:

 1. să aibă competențe adecvate legate de funcțiile exercitate de centrele de inovare digitală;
 2. să aibă o capacitate de gestionare, personal și infrastructură adecvate;
 3. să dispună de mijloacele operaționale și juridice pentru a aplica normele privind gestionarea administrativă, contractuală și financiară stabilite la nivelul Uniunii;
 4. să ofere garanții financiare adecvate.

Procesul de selecție la nivel național va fi organizat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în colaborare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Echipa care va evalua candidaturile depuse va fi formată din reprezentanți ai celor două instituții.

Mai multe detalii privind procesul de selecție vor fi afișate în timpul util pe site-ul Autorității.

În a doua parte a lunii iulie a.c., ADR va organiza, in format online, o sesiune de informare pentru a discuta în detaliu aspectele relevante pentru procesul de selecție atât la nivel național cât și la nivel european.  

În vederea pregătirii candidaturii, ADR recomandă entităților interesate consultarea următoarele documente:

Proiectul propunerii de regulament privind instituirea Programului Europa Digitală:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en

European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-document-dihs-digital-europe-programme-call-feedback

AI DIH Network:

https://ai-dih-network.eu/project.html

JRC Technical Reports, Digital Innovation Hubs in Smart Specialisation Strategies:

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Digital+Innovation+Hubs+in+Smart+Specialisation+Strategies/7a3ed807-de76-4d6a-a698-8363efc03245

JRC Technical Reports, Exploring heterogeneous digital Innovation Hubs in their context:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/exploring-heterogeneous-digital-innovation-hubs-their-context

IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-europe-impact-assessment-en.pdf