Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Cloud guvernamental

Cloudul guvernamental este livrabilul fundamental al investițiilor în transformarea digitală a României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta 7 – Transformare Digitală, care va reuni într-o arhitectură informatică sigură și consolidată instituțiile administrației publice centrale.

Guvernul României a aprobat în ședința din 27 iunie 2022 Ordonanța de Urgență 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice.

Cloudul guvernamental este administrat operațional de ADR și constă într-un ansamblu de resurse informatice, de comunicații și de securitate cibernetică, aflate în proprietatea statului român, interconectat la nivel de servicii cu clouduri publice și/sau cu clouduri private.

Cloudul guvernamental operațional va produce beneficii precum reducerea costurilor și creșterea calității activităților sectorului public, în ceea ce privește prestarea serviciilor publice și accesibilitatea serviciilor de e-guvernare.

Cloud-ul guvernamental va facilita trecerea României către o economie bazată pe date, sigură și dinamică, o economie digitală aliniată cu direcțiile strategice de acțiune ale Uniunii Europene.

Cloudul guvernamental asigură interconectarea sistemelor digitale ale sectorului public, cu beneficii concrete pentru cetățeni:

  1. One-stop shop – acces direct la toate serviciile publice, prin integrarea celor 36 de evenimente de viață și a serviciilor de e-guvernare într-o singură platformă;
  2. Statul român, accesibil la un click distanță – cetățeanul va putea solicita și primi documente de oriunde, oricând;
  3. Economie de timp – fără cozi, fără nicio deplasare fizică la instituţiile publice;
  4. Trasabilitate – cetățeanul va putea avea un istoric al interacțiunilor sale cu administrația;
  5. Jurnalizare – procesarea datelor se va face transparent, la nivelul sistemelor IT ale instituțiilor publice beneficiare, astfel încât cetățenii au posibilitatea să vizualizeze accesarea datelor;
  6. Siguranță – cloudul guvernamental va beneficia de cele mai avansate sisteme de securitate cibernetică disponibile.

La articolul 4, OUG 89/2022 stipulează atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României:

(1) ADR contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a strategiei privind implementarea, operarea, mentenanța și dezvoltarea ulterioară a cloudului guvernamental, inclusiv la elaborarea unui set de cerințe și măsuri tehnice de performanță și securitate cibernetică, realizat cu sprijinul STS și SRI.

(2) ADR elaborează și pune în aplicare planul pentru migrarea și integrarea în Cloudul privat guvernamental a sistemelor informatice și a serviciilor publice electronice ale autorităților și instituțiilor publice aparținând administrației publice.

(3) ADR asigură implementarea, administrarea tehnică și operațională, mentenanța, precum și dezvoltarea ulterioară pentru serviciile SaaS specifice Cloudului privat guvernamental, inclusiv asigurarea, prin acorduri-cadru, conform legislației achizițiilor publice, a licențelor specifice serviciilor necesare migrării în Cloudul privat guvernamental a sistemelor informatice și serviciilor publice electronice.

(4) Migrarea, integrarea și interconectarea în Cloudul privat guvernamental a sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice se asigură de către ADR, în conformitate cu hotărârea prevăzută la art. 3 alin. (4), pe baza acordului încheiat de ADR cu fiecare autoritate și instituție publică notificată de către ADR în vederea migrării, inclusiv cele prevăzute la art. 1 alin. (12).

(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (8), în cazul în care o autoritate sau instituție publică consideră că un anumit sistem informatic sau o anumită aplicație informatică nu trebuie să utilizeze o soluție de tip cloud, aceasta formulează o solicitare motivată în acest sens către Comitetul tehnico-economic pentru societatea informațională.

6) Comitetul tehnico-economic pentru societatea informațională analizează solicitarea prevăzută la alin. (5) și emite un aviz conform mWotivat privind exceptarea de la migrare sau refuză motivat avizarea.

(7) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (1)-(4), ADR asigură sau achiziționează programele software, aplicațiile informatice și licențele necesare, precum și serviciile de analiză, proiectare și dezvoltare software, după caz.

(8) ADR gestionează marketplace-ul prevăzut la art. 2 lit. n), care permite accesarea de către entitățile găzduite de Platformă a aplicațiilor disponibile, pe baza unei relații contractuale stabilite între furnizorii și entitățile găzduite care achiziționează aplicațiile respective.

(9) ADR asigură interconectarea la nivel de SaaS la serviciile specifice Cloudului privat guvernamental pentru entitățile găzduite și conectate în cloud.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a pus în dezbatere, în ședința Board-ului Consiliului Național pentru Transformare Digitală (CNTD) de miercuri, 19 octombrie 2022, documentația tehnică privind Investiția I.1 „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” din cadrul Componentei 7 – Transformare digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic ale cloudului guvernamental al României.

Documentele finale au fost avizate în ședința Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională din data de 25 noiembrie 2022, primind avizul nr. 105CTE.

Documentația tehnică în varianta consolidată și avizată este accesibilă aici:

  1. Studiul de Fezabilitate
  2. Proiectul Tehnic
Sari la conținut