Search
Close this search box.

Consultare de piață pentru obținerea de informații privind nivelul de salarizare al experților din domeniul IT

Autoritatea pentru Digitalizarea României (A.D.R.), instituție publică cu personalitate juridică şi buget propriu, subordonată Ministerului Cercetătii, Inovării și Digitalizării, intenționează să demareze în perioada următoare, proceduri de achiziție pentru atribuirea contractelor de mentenanță software și dezvoltare a funcționalităților sistemelor informatice pe care le administrează.

Obiectivul general al achizițiilor îl reprezintă asigurarea mentenanței și a suportului tehnic pentru sistemele informatice operate de către A.D.R., precum și dezvoltarea acestor sisteme, prin implementarea modificărilor, adaptarea și extinderea lor cu noi funcționalități specifice.

Urmărind aplicarea bunelor practici în realizarea achizițiilor publice, Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează o consultare de piață ce vizează obținerea de informații privind nivelul de salarizare exprimat în euro/zi-om, pentru următoarele categorii de experți:

 • Manager de proiect;
 • Coordonator echipa analiză;
 • Expert analist de business;
 • Consultant implementare și suport tehnic;
 • Expert dezvoltare software;
 • Expert administrare baze de date;
 • Expert programator baze de date;
 • Expert testare;
 • Responsabil de calitate;
 • Expert call center;
 • Expert securitate informațională.

Pentru determinarea unor valori estimate ale serviciilor ce se doresc a fi achiziționate, în concordanță cu realitatea pieței de profil și care să determine o competiție reală și echitabilă între operatorii economici interesați, nivelul de salarizare practicat în piața de profil pentru categoriile de experți solicitați va fi transmis de operatorii economici pe adresa de e-mail achizitii@adr.gov.ro, până la data de 21 aprilie 2021, ora 16:30.

Informații și relații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail menționată mai sus.