Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Dosarele persoanelor cu dizabilități vor fi centralizate într-un sistem informatic de management al cazurilor, dezvoltat prin proiectul Sistem Național de Management privind Dizabilitatea

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)  este partener în implementarea proiectului „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD). ADR lucrează împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în calitate de beneficiar al proiectului și cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru dezvoltarea platformei naționale care va centraliza toate datele privind persoanele cu dizabilități din România. Aceasta va facilita depunerea în format electronic a cererilor și dosarelor, accesarea online a documentelor, diminuarea fraudelor și afișarea locurilor disponibile în centrele rezidențiale și nerezidențiale.

În cadrul evenimentului de promovare organizat joi, 26 mai, au fost prezentate obiectivele, etapele de implementare și modul de funcționare a sistemului.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și implementarea platformei naționale centralizate pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități (adulți și copii) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea eficienței activității Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) și Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CSEPAH) (la nivel central) și DGASPC-uri (direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului la nivel județean și a sectoarelor municipiului București) / Comisiilor de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și Comisiilor pentru Protecția Copilului la nivel județean și ale sectoarelor municipiului București (CEPAH) prin implementarea unui sistem informatic de management de cazuri care să permită utilizatorilor înregistrați din cadrul ANPDPD, CSEPAH, DGASPC, CPC și CEPAH să creeze și să gestioneze dosarele persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, să urmărească, în mod centralizat, capacitățile de la nivelul centrelor rezidențiale și nerezidențiale de protecție socială și să permită utilizatorilor înregistrați din cadrul ANPDPD să aibă acces mult mai rapid la informațiile înregistrate în noul sistem informatic de la nivelul DGASPC-urilor.

  • Eficientizarea activității de la nivelul ANPDPD și DGASPC-uri prin introducerea de funcționalități de gestionare informatică a activității de tip registratură (intrare-ieșire) on-line pentru/către cetățeni, mediul privat și alți parteneri instituționali și fluxuri automate de documente. Se va urmări automatizarea atât a fluxului de intrare on-line a cererii, formulare și alte documente de tipul transmiterilor/înregistrărilor on-line efectuate, precum și fluxul de ieșire pentru transmiterea on-line a răspunsurilor, planificărilor (de ex. la comisia de evaluare adulți și copii etc).

  • Eficientizarea activității de la nivelul ANPDPD, CSEPAH si DGASPC-uri, inclusiv CEPAH si CPC, prin introducerea de funcționalități de scanare și arhivare electronică a dosarelor persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, permițându-se astfel și urmărirea și consultarea lor în format electronic.

  • Centralizarea managementului obligațiilor de plată a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilități, rezultând astfel o diminuare a posibilității apariției de erori și fraude, SNMD urmând a gestiona listele cu obligațiile de plată care vor fi transmise către ANPIS pentru execuția efectivă a plăților, fie direct către beneficiari, fie direct către furnizorii de servicii.

  • Eficientizarea interacțiunilor între ANPDPD, CSEPAH, DGASPC-uri și CEPAH-uri cu beneficiarii direcți (cetățenii) din domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități, prin crearea de interfețe bidirecționale prin care se pot depune cererile și dosarele în format electronic (scanat), care să permită urmărirea stadiului aprobării dosarului și transmiterea (tot electronic) a deciziei analizei dosarului.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, începând cu data de 11.07.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 45.042.464 lei, din care 7.053.161,04 lei de la bugetul de stat și 37.989.302,96 lei din fonduri externe nerambursabile

Persoana de contact: Dragomir Florin – Coordonator proiect, telefon 021 313 62 67, email: florin.dragomir@mmuncii.gov.ro.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut