Search
Close this search box.

Gradul de digitalizare a statului român se afla la 21% încă din anul 2020

În cadrul întâlnirii de marți, 19 aprilie, a Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a prezentat datele primei monitorizări a gradului de digitalizare a sistemelor informatice aferente evenimentelor de viață incluse în Politica Publică de e-guvernare, document strategic aprobat în iunie 2021 de Guvernul României.

Datele centralizate de ADR reprezintă un raport de status al digitalizării administrației publice centrale din România. Datele cuprinse în această primă radiografie au fost colectate în perioada octombrie-noiembrie 2021 și sunt valabile pentru anul 2020, punctul de pornire al monitorizării.

Până în anul 2030, gradul de digitalizare a statului român trebuie să ajungă la 100%, conform Busolei Digitale, strategia în domeniul digitalizării a Uniunii Europene.

Analiza ADR reprezintă astfel un punct de pornire la care se vor raporta și evalua progresele fiecărei instituții în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de e-guvernare.

Planul de implementare a Politicii Publice în domeniul e-guvernării a fost elaborat împreună cu instituțiile administrației centrale care furnizează servicii publice aferente evenimentelor de viață. Așadar, toate proiectele cuprinse în planul de măsuri derivă din necesitățile de digitalizare ale instituțiilor respective, precum și din reglementările europene care impun termene clare privind digitalizarea serviciilor.

Prin urmare, măsurile și acțiunile subsecvente Planului de măsuri al politicii publice se circumscriu unor direcții și obiective strategice:

  1. Realizarea interoperabilității la nivelul administratiei publice;
  2. Dezvoltarea de sisteme informatice critice necesare funcționării statului;
  3. Dezvoltarea unor alte sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoare-cheie de intervenție publică
  4. Dezvoltarea capacității administrative și a resurselor umane din cadrul instituțiilor care furnizează servicii publice prin cuantificarea necesarului de specialiști IT la nivelul administrației și pregătirea acestora
  5. Crearea unui corp al specialiștilor în e-guvernare care să transpună la nivelul fiecărei instituții politica publică în domeniu.

Ca urmare a finanțărilor din fonduri europene și a stabilirii noilor ținte în cadrul Declarației de la Berlin și a Busolei Digitale, ADR are obligația de a monitoriza indicatorii care au stat la baza radiografiei digitalizării administrației publice centrale din România.

Acest exercițiu se va repeta anual, astfel încât să poată fi urmărite progresele fiecărei instituții în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de e-guvernare.

Puteți accesa situația generală a digitalizării României la momentul construirii road-map-ului transformării digitale pentru următorii zece ani, precum și situația pe fiecare indicator și sub-indicator în parte, la adresa https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa-I-Detaliere-Indicatori-si-Sub-Indicatori.pptx.