Search
Close this search box.

Interconectare SEAP – ANAF (PatrimVen/SPV)

Interconectare SEAP – ANAF (PatrimVen/SPV)

 Opțiune suplimentară a instituțiilor publice – autorități contractante – de a solicita transmiterea către SEAP a ”Certificatului de Atestare Fiscală – CAF” emis de ANAF

            ”Autoritatea pentru Digitalizarea României a finalizat și a dat în folosință o nouă facilitate destinată utilizatorilor persoane juridice care utilizează plaforma SEAP, e-licitatie.ro . Mai precis, operatorii economici care participă la licitații pot obține direct în platformă Certificatul de Atestare Fiscală, care de regulă era obținut prin Spațiul Privat Virtual (SPV), de la ANAF. ADR lucrează în permanență pentru a asigura interoperabilitatea între sistemele deja existente ale administrației centrale, iar implementarea aceastei noi facilități reprezintă un pas important în digitalizarea activității ANAF în raport cu operatorii economici.”, a declarat Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Prin interconectarea SEAP cu sistemul informatic al ANAF (PatrimVen – https://epatrim.anaf.ro/ ), o instituție publică înrolată în PatrimVen, care are și rol de autoritate contractantă în SEAP, poate selecta în PatrimVen opțiunea suplimentară de a solicita să se transmită către SEAP documentul ”Certificat de Atestare Fiscală – CAF” emis de ANAF prin sistemul SPV pentru un operator economic identificat prin cod de identificare fiscală, care are calitatea de participant la o procedură de atribuire organizată în SEAP de respectiva instituție publică – autoritate contractantă.

 CAF-ul transmis în SEAP se va salva în secțiunea Dosarul companiei aferentă ofertantului pentru care a fost emis.

 La primirea documentului în SEAP – ”CAF” emis de ANAF prin sistemul SPV, sunt notificați în SEAP atât ofertantul, cât și instituția publică înregistrată în SEAP cu rol de autoritate contractantă.

În acest context, documentul CAF primit în SEAP va putea fi cerut ofertantului la nivelul unei proceduri de atribuire de autoritatea contractantă prin intermediul secțiunii SOLICITARI DE CLARIFICARE/INTREBARI.

 Astfel, ofertantul, prin acesarea opțiunii Raspunde la solicitare aferentă solicitării de clarificare primite, pe lângă opțiunea clasică de încărcare a documentului suport din computer, va avea disponibilă și o nouă opțiune +Dosarul companiei care odată accesată va deschide fereastra Documente care pot fi atasate din dosarul companiei. Prin această modalitate, ofertantul poate atașa direct CAF la răspunsul la solicitare din dosarul companiei, CAF-ul fiind semnat cu semnătură electronică de ANAF și având calitatea de document original.

Procedura de înrolare a autorităților/instituțiilor publice în PatrimVen precum şi modalităţile de acces sunt disponibile aici .

Biroul Comunicare Publică

Autoritatea pentru Digitalizarea României