Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea a 17 posturi contractuale, până la finalul implementării PNRR, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare, art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării Componenței C7 – Transformare Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență precum și alte categorii de măsuri, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în perioada 03.05-06.05.2022, ora 10.00,(cu posibilitatea prelungirii până la 08.05.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu), pentru ocuparea a 17 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2026 în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, astfel:

Concurs de recrutare, 1 funcție contractuală  de conducere, perioadă determinată, 2022-2026, în afara organigramei:

A. Funcție conducere

1. Denumire post:

Manager, studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi, la Task Force/MCID

2. Condiții specifice:

Ø  Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Ø  Cel puțin 10 ani experiență în gestionarea programelor/proiectelor cu finanțare din fonduri europene în domeniul IT&C;

Ø  Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

Bibliografia

1. Ghiduri in Managementul proiectelor:

 – https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf;

 – https://www.prince2.com/eur/downloads

2. Agile Practice Guide https://marketplace.pmi.org/Pages/default.aspx?Category=Agile

3. COBIT 5 – Cadrul de referinţă general pentru guvernarea şi managementul IT din cadrul organizaţiilor

Tematica:

1. Metodologii de implementare a proiectelor IT

2. Cadrul de referinţă general pentru guvernarea şi managementul IT din cadrul organizaţiilor;

3. Dezvoltarea si coordonarea de proiecte in domeniul cloud computing;

Concurs de recrutare, 16 funcții contractuale de execuție, perioadă determinată 2022-2026, în afara organigramei:

B. Gestionare și implementare proiecte finanțate din fonduri europene

1. Denumire post:

Manager executiv, 1 post,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID.

2. Condiții specifice:

Ø  Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Ø Cel puțin 10 ani experiență în managementul proiectelor finanțate din fonduri europene, din care cel putin 5 ani activitatea de conducere/coordonare structuri implicate in managementul fondurilor europene;

Ø  Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile i completarile ulterioare;

3. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7: Transformare digitală; https://mfe.gov.ro/pnrr/

4. OUG  Nr. 155/2020 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

5. OUG  Nr. 124/2021 din 13 decembrie 2021, privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

6. Regulamentul (UE) 2021/241 din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

7. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

8. Decizia de punere in aplicare a Consiliului COM(2021)608 fina din 27.09.2021 de aprobare a evaluarii planului de rtedresare si rezilienta al Romaniei;

9. Ghid de bune practici în management de proiecte (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) https://www.mdlpa.ro/userfiles/ghid_MP.pdf

10. Managementul Ciclului de Proiect(Institutul European din Romania) http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Manual_PCM.pdf

11. Planificarea si conducera proiectelor(Biblioteca Univesitatii Tehnice Cluj) https://biblioteca.utcluj.ro/files/carti-online-cu-coperta/256-4.pdf

Tematica:

· Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

· Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

· Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

· Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă

· Managementul, implementare si raportarea in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene

· Reforme si investitii aferente Componentei 7-Transformare digitala

1. Denumire post:

o   Expert implementare, 2 posturi,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID.

2. Condiții specifice :

Ø  Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Ø  Cel puțin 5 ani experiență în managementul/ implementare proiectelor finanțate din fonduri europene;

Ø  Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile i completarile ulterioare

3. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7: Transformare digitală; https://mfe.gov.ro/pnrr/

4. OUG  Nr. 155/2020 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

5. OUG  Nr. 124/2021 din 13 decembrie 2021, privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

6. Regulamentul (UE) 2021/241 din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă

7. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența

8. Decizia de punere in aplicare a Consiliului COM(2021)608 fina din 27.09.2021 de aprobare a evaluarii planului de rtedresare si rezilienta al Romaniei

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

3. Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

4. Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă

5. Utilizarea sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă şi din împrumuturi

6. Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor

7. Monitorizarea si raportarea in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene

8. Reforme si investitii aferente Componentei 7-Transformare digitala

C. Specialiști cu competențe digitale avansate

1. Denumire posturi:

a. Arhitect de sistem în domeniul TIC, 2 posturi,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

b. Specialist în domeniul calității, 1 post,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

c. Expert în securitate cibernetică, 1 post,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

d. Administrator baze de date, 2 posturi,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

e. Inginer de sistem în informatică 3 posturi (specialist interoperabilitate),  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

f. Manager analiză de business în domeniul TIC, 3 posturi,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

g. Inginer de dezvoltare a produselor sofware (UI/UX), 1 post,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID;

2. Condiții specifice:

– Studii superioare, finalizate prin diplomă de licenţă sau echivalentă

– Cel puțin 5 ani vechime pe studii superioare.

– Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu.

Bibliografia:

1. Structuri de date si algoritmi

Introduction to Algorithms, 3d edition (MIT Press), Thomas H. Cormen;

Cracking the coding interview, by Gayle Laakmann McDowell;

Elements of Programming Interviews in Java, by Adnan Aziz, Tsung-Hsien Lee, Amit Prakash;

Data Structures & Algorithm Analysis in C++ 4th Edition, by Mark Weiss;

2. System design

System Design Interview: Mastering Basic Introduction to System Analysis and Design, by Groks King;

Designing Data Intensive Applications, by Martin Kleppmann;

3. Cloud computing

Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture by Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl;

Cloud Computing (The MIT Press Essential Knowledge series) by Nayan B. Ruparelia by Shivakumar R Goniwada;  

Cloud Native Architecture and Design: A Handbook for Modern Day Architecture and Design with Enterprise-Grade Examples by Shivakumar R Goniwada;

Internet Infrastructure: Networking, Web Services, and Cloud Computing by Richard Fox and Wei Hao;

Tematica:

• Structuri de date si algoritmi;

• Modelarea, analiza si dezvoltarea de sisteme informatice;

• Arhitecturi de referință de Cloud;

• Modele de implementare și migrare în Cloud : IaaS, PaaS, SaaS

• Portabilitate și interoperabilitate in Cloud

• Orchestrarea serviciilor in Cloud;

• Cunostinte despre standardele ISO/IEC 27017:2018, Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 05.04 – 26.04.2022, de luni până joi între orele 08.00-.16.30, vineri 08.00-14.00. Concursul se va desfășura în perioada 03.05 – 06.05.2022 (cu posibilitatea prelungirii până la 08.05.2022, în mod excepțional, în funcție de candidații selectați pentru proba de interviu).

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Publicare anunț  MCID05.04.2022
Perioada de depunere dosare/data limita05.04.2022-26.04.2022
Selecția dosarelor de concurs27.04.2022-28.04.2022
Afișarea rezultatelor dosarelor de concurs28.04.2022
Depunere contestații dosare29.04.2022
Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor02.05.2022
Susținere probă interviu03.05-06.05.2022, ora 10.00 (cu posibilitatea prelungirii până la 08.05.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)
Afișarea rezultatelor după proba de interviu09.05.2022
Depunerea  contestații la proba de interviu10.05.2022
Soluționare contestații11.05.2022
Afișare rezultate finale12.05.2022
Semnare contracte muncă16.05.2022

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Modelul cerererii de înscriere

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 2 etape succesive, după cum urmează:

  a) selecţia dosarelor de înscriere;

  b) proba de interviu.

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecție a dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

Date de contact secretariat comisie concurs:

Pentru mai multe detalii, accesați: https://www.research.gov.ro/ro/articol/5634/contractuale-pana-la-finalul-implementari-pnrr-in-cadrul-grupului-operativ-pentru-implementarea-i-monitorizarea-reformelor-i-investi-iilor-privind-transformarea-digitala-task-force

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut