Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Precizări de presă referitoare la normele de identificare video la distanță

Ca urmare a materialului realizat de PRO TV ca parte a campaniei Inspectorul PRO, material disponibil la adresa https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/imprumuturi-online-luate-cu-datele-altora-cum-s-a-trezit-un-roman-ca-e-dator-la-trei-ifn-uri.html, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) face următoarele precizări:

Decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României cu nr.564/2021 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţa utilizând mijloace video a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1119, la data de 24 noiembrie 2021.

Documentul a stabilit cerințele minime tehnice și de securitate privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, de către furnizorii de servicii de identificare, ca formă a „identificării electronice“ definite în Regulamentul eIDAS – Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video de către furnizorii de servicii de acest tip înregistraţi în România se poate efectua numai după obţinerea avizului emis de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Furnizor de servicii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video sunt:

 • prestatorii de servicii de încredere;
 • prestatorii de servicii de plată;
 • instituţiile de credit;
 • instituţiile financiare nebancare;
 • organismele din sectorul public;
 • terţul de verificare a identităţii.

Totodată, în conformitate cu măsurile tranzitorii de la art. 25, alin.1 din Normele în vigoare, furnizorii de servicii de identificare la distanţă prin mijloace video trebuie să  conformeze obligațiilor ce le revin în termen de 240 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Până în prezent, la Autoritatea pentru Digitalizarea României au fost depuse documentații în vederea avizării atât de prestatorii de servicii de încredere, prestatorii de servicii de plată, instituţiile de credit, cât și de instituţiile financiare nebancare.

Potrivit actului normativ publicat la 24 noiembrie 2021, identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem care va trebui să îndeplineacă mai multe cerințe tehnice şi de securitate.

Este necesar ca acest sistem să fie auditat din punct de vedere al securitățiisi, iar furnizorul de servicii de identificare care îl folosește trebuie să prezinte fie:

 • un raport de audit care să ateste conformitatea cu cerinţele prevăzute în norme, realizat de un auditor din lista auditorilor IT publicată pe site-ul ADR – https://www.adr.gov.ro/lista-auditorilor-it/;
 • un raport de evaluare a conformității realizat de către un organism de evaluare a conformității, acreditat conform cerințelor Regulamentului eIDAS.

Astfel, auditul ales va fi în acord cu scopul declarat pentru care se utilizează serviciile de identificare electronică la distanță prin mijloace video.

În procedura de verificare a identităţii persoanei la distanță utilizând mijloace video se utilizează atât documentele de identitate, a căror imagine este capturată prin mijloace video, cât şi date sau informații obţinute din surse credibile și independente, în măsura în care sunt disponibile, inclusiv pe bază de acorduri/parteneriate încheiate între instituții publice sau private şi furnizorii de servicii de identificare, cum ar fi:

 • baze de date ale organismelor din sectorul public;
 • baze de date private care conţin informații de la autorități publice ;
 • rapoarte de audit;
 • documente fiscale;
 • extrase de cont etc.

Consultarea surselor de date este efectuată cu respectarea cerințelor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal de informare a persoanei vizate, respectiv a persoanei supuse identificării la distanță prin mijloace video, în mod prealabil efectuării unei activități de prelucrare de date.

De asemenea, în procesul de verificare a identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video se pot utiliza serviciile furnizate de către terţi în baza unui contract. Procedura care trebuie urmată de către terți, precum și lista acestora, poate fi consultată pe site-ul ADR.

În concluzie, identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se poate realiza de către furnizorii de servicii de identificare numai după obţinerea avizului emis de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, aceştia având obligaţia de a se conforma cerințelor normelor în termen de 240 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut