Search
Close this search box.

Procedura de acreditare a jurnaliștilor

Jurnaliștii interesați să se acrediteze pe lângă Autoritatea petru Digitalizarea României ne pot contacta la:

E-mail: comunicare@adr.gov.ro

Adresa: Bucureşti, Bulevardul Libertății, nr. 14, sector 5

Documentele necesare pentru acreditare sunt:

  • Copie după legitimația de presă
  • Copie după cartea de identitate valabilă
  • Formular acreditare
  • Fotografie color tip pașaport în format electronic


Acreditarea jurnaliștilor pe lângă Autoritatea pentru Digitalizarea României se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date).

Formularul trebuie să fie completat individual de către fiecare jurnalist care dorește să fie acreditat.

Formularul va fi transmis împreună cu documentele menționate anterior la adresa de e-mail comunicare@adr.gov.ro

Jurnaliștii acreditați vor primi, prin e-mail sau alte mijloace de comunicare electronică, toate comunicatele de presă oficiale, informările de presă și vor avea acces la acțiunile ADR.