Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Proiect de modificare a HG 89/2020 privind organizarea și funcționarea ADR însoțit de Nota de Fundamentare și Structura Organizatorică

Hotărâre
pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru
Digitalizarea României

 

Având în vedere prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung,

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

 La articolul 13, alineatele (1), (2), (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

”Art.13. – (1) Numărul maxim de posturi este 275, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a președintelui ADR, se pot organiza servicii  sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Direcției generale organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin decizie a președintelui ADR, se pot organiza direcții, servicii sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cadrul ADR se organizează și funcționează structura de interoperabilitate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea  Platformei naţionale de interoperabilitate, care asigură și administrează Platforma Națională de interoperabilitate.

 …………………………………………………………………………………………………………………………

(7) Statul de funcţii se aprobă prin decizie a preşedintelui ADR.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Art. II. În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, se supune aprobării statul de funcții prevăzut la art. 13 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. În termen de maximum 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, prin decizie a președintelui ADR, se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al ADR.

Art. IV.  Aplicarea procedurilor legale privind încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Art. V.  Anexa prevăzută la art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. VI. Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Nota de fundamentare
Anexa- organigrama

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut