Search
Close this search box.

Proiect – Sistemul de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE – SITUE

Beneficiarul proiectului: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Data de începere: 29 mai 2018

Data estimată de finalizare: 28 iulie 2021

Valoarea totală a proiectului este de 9.814.178,29 lei, din care 8.277.313,66 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este realizarea Sistemului de Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE (SITUE) care va avea la bază construcția nodului eIDAS pentru România și va realiza interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România.

SITUE va fi utilizat pentru autentificarea națională și transfrontalieră a persoanelor în relația cu furnizorii de servicii de eGuvernare și va face posibilă comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre UE.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS
  • Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii eGuvernare din România
  • Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronică din România
  • Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre UE și validarea integrării

Rezultate așteptate:

O analiză a necesităților care va avea în vedere soluțiile de integrare cu PKI Bridge și cu noduri eIDAS din alte state membre ale UE, precum și sistemele informatice cu care operează furnizorii de servicii electronice și furnizorii de mijloace de identitate electronică;

Amenajarea camerelor de date, proiectarea soluției informatice, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor HW și furnizarea licențelor software, dezvoltarea și testarea aplicației, precum și instruirea utilizatorilor și administratorilor de sistem.

Activități din proiect:

A 1 –   Managementul proiectului

A 2 –   Achiziție servicii de realizare sistem informatic, informare și publicitate și echipamente pentru echipa de management

A 3 –   Implementarea soluției informatice

A 4 –   Instruirea echipei de proiect

A 5 –   Informare și publicitate

Proiectul Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE-SITUE este cofinanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, cod proiect 120197.

Datele de contact ale beneficiarului:

Website: www.adr.gov.ro

mail: contact@adr.gov.ro

Adresă: Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, CP 050706, București, România