Search
Close this search box.

Rezultate finale ale concursului de recrutare organizat în data de 01.11.2021 – ora 10:00 – proba interviu pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ  Serviciul / Compartimentul  Rezultatul selecţiei dosarelor  Observatii / Motivul respingerii dosarului  Punctaj probă scrisă  Punctaj Probă interviu  Punctaj final  Rezultatul final al concursului
1.5868Consilier superiorServiciul Relații Internaționale și Afaceri EuropeneADMIS0RESPINS
2.6099Consilier superiorServiciul Relații Internaționale și Afaceri EuropeneADMIS22,6RESPINS
3.6136Consilier superiorServiciul Relații Internaționale și Afaceri EuropeneADMIS65,680,3145,9ADMIS*
4.6140Consilier superiorServiciul Relații Internaționale și Afaceri EuropeneADMIS65,384,3149,6ADMIS
5.6159Consilier superiorServiciul Relații Internaționale și Afaceri EuropeneADMIS90,389,6179,9ADMIS
6.6181Consilier superiorServiciul Relații Internaționale și Afaceri EuropeneADMIS28,3RESPINS

*În conformitate cu prevederile art.62 alin.(5) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind  organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ,,la punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă”

Afişat astăzi, 05.11.2021, ora 14:00