Search
Close this search box.

Rezultate finale pentru concursul de ocupare a unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS 129878/cod SIPOCA 704” din data de 11.08.2022

Nr. Crt.Număr cerere înscrierePostul pentru care candidează/ CompartimentulPunctaj interviuAdmis/ Respins
     1.  2065/22.07.2022Expert comunicare, organizare evenimente și implementare  88,33 puncte  ADMIS

Afișat astăzi, 17.08.2022, ora 17:00.