Search
Close this search box.

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a 1 post contractual din cadrul proiectului “Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed” cod MySMIS 13071 din data de 23.08.2021

AFIŞAT AZI: 24.08.2021, ora:17.00