Search
Close this search box.

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 27.12.2021 – proba scrisă, pentru Ocuparea a 2 funcții publice de conducere vacante de Director Gr. II și Șef serviciu Gr. II la Direcția economică, achiziții publice și administrativ / Serviciul bugete financiar și contabilitate – ADR

În urma desfăşurării probei scrise în data de 25.11.2021 și a probei interviu în data de 03.01.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Postul solicitatRezultatul selecţiei dosarelorRezultatul probei scrise  (puncte)Rezultatul probei interviu (puncte)Punctajul final al concursului (puncte)Rezultatul final al concur –   sului
      1.    Nr. 6939 / 26.11.2021    Director Gr. II – Direcția economică, achiziții publice și administrativ        ADMIS    72.80 puncte    94.20 puncte    167.00  puncte  ADMIS
      2.    Nr. 7243/ 15.12.2021    Director Gr. II – Direcția economică, achiziții publice și administrativ      ADMIS  17.00 puncte        RESPINS
    3.  Nr. 7211 / 14.12.2021Director Gr. II – Direcția economică, achiziții publice și administrativ      RESPINS            RESPINS
    4.    Nr. 7195 / 13.12.2021    Șef serviciu Gr. II – Serviciul bugete, financiar și contabilitate      ADMIS  29.20 puncte        RESPINS

Afişat astăzi, 04.01.2022, ora 16:00.