Search
Close this search box.

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului programe și proiecte – 06.09.2021 – ora 10.00 (proba scrisă)

În urma desfăşurării probei scrise în data de 16.08.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Afişat astăzi, 13.09.2021, ora 13:45,  la sediul Autorității pentru Digitalizarea României  din str. Bd-ul Libertății nr. 14, Sector 5, Bucureşti.