Search
Close this search box.

Rezultatele  finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul coordonare, analiză și raportare – Direcția transformare digitală din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României – 25.07.2022, ora 13.30 – proba scrisă

  În urma desfăşurării probei scrise în data de 25.07.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Postul solicitatRezultatul selecţiei dosarelorRezultatul probei scrise  (puncte)Rezultatul probei interviu (puncte)Punctajul final al concursului (puncte)Rezultatul final al concur –   sului
  1.  1976/ 12.07.2022    Consilier clasa I, grad profesional superior    ADMIS  24.16 PUNCTE        24.16 PUNCTERESPINS
2.  Nr. 1975/ 12.07.2022  Consilier clasa I, grad profesional superior  ADMIS  29.83 PUNCTE    29.83 PUNCTERESPINS
3.  Nr. 1965/ 11.07.2022    Consilier clasa I, grad profesional superior  ADMIS  51.33 PUNCTE  73.00 PUNCTE  124.33 PUNCTEADMIS
4.  Nr. 1949/ 11.07.2022    Consilier clasa I, grad profesional superior  ADMIS  26.16 PUNCTE      26.16 PUNCTE  RESPINS
5.  Nr. 1945/ 08.07.2022  Consilier clasa I, grad profesional superior  ADMIS  ABSENT    RESPINS
6.  Nr. 1917/ 06.07.2022    Consilier clasa I, grad profesional superior  ADMIS  ABSENT    RESPINS
7.  Nr. 1884/ 04.07.2022    Consilier clasa I, grad profesional superior  ADMIS  60.5 PUNCTE  82.66 PUNCTE  143.16 PUNCTEADMIS

Afişat astăzi, 29.07.2022 , ora 12:30.