Search
Close this search box.

Rezultatele finale la examenul/concursul de promovare organizat în data de 28.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de conducere de Director general Gr. II și Director Gr. II din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – ADR

În urma desfăşurării probei scrise în data de 28.03.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nr. Crt.Nume și prenume candidat / Nr. cerere  Postul solicitatRezultatul selecţiei dosarelorRezultatul probei scrise  (puncte)Rezultatul probei interviu (puncte)Punctajul final al concursului (puncte)Rezultatul final al concur –   sului
  1.  Nr. 849 / 10.03.2022  Director general Gr. II – OIPSI  ADMIS  51.40 puncte    51.40 puncteRESPINS
  2.  Nr. 863 / 11.03.2022  Director general Gr. II – OIPSI  ADMIS  76.50 puncte  88.20 puncte  164.70 puncteADMIS
  3.  Nr. 865 / 14.03.2022  Director general Gr. II – OIPSI    ADMIS  13.40 puncte    13.40 puncteRESPINS
  4.  Nr. 764 / 07.03.2022  Director Gr. II DMFC – OIPSI  ADMIS  10.10 puncte    10.10 puncteRESPINS
  5.  Nr. 848 / 10.03.2022  Director Gr. II DMFC – OIPSI  ADMIS  67.40 puncte    67.40 puncteRESPINS
  6.  Nr. 862 / 11.03.2022  Director Gr. II DMFC – OIPSI  ADMIS  76.30 puncte  93.20 puncte    169.50 puncteADMIS

Afişat astăzi, 01.04.2022, ora 15:30.