Search
Close this search box.

Rezultatele obținute la proba interviu a concursului de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene, din data de 06.12.2021:

Nr. Crt.Număr cerere înscrierePostul pentru care candidează/CompartimentulPunctaj interviuAdmis/Respins
1.6749/16.11.2021Șef serviciu Grad II la Serviciul relații internaționale și afaceri europene96,60 puncteADMIS

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișare, la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din Buc