Search
Close this search box.

Rezultatele obținute la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție temporar vacante la Biroul Piața Unică Digitală – Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă la Biroul Piața Unică Digitală – Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene:

Nr. crt.Număr cerere înscriereFuncţia contractualăServiciul / CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise 
    1.    754/04.04.2023Consilier pentru afaceri europeneBiroul Piața Unică Digitală – Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene    79,33    ADMIS
  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform prevederilor art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti.
  • Candidatul declarat admis va susţine proba interviu la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bulevardul Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti, în data de 20.04.2023, ora 11:00.

Afişat astăzi, 12.04.2023, ora 16:30.