Search
Close this search box.

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat în data de 13.09.2021, proba scrisă, pentru ocuparea a 6 posturi de natură contractuală din cadrul Direcției suport aplicații

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a 6 (șase) posturi de natură contractuală din cadrul Direcției suport aplicații – 13.09.2021, proba scrisă:

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişare, conform  H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare,  la registratura instituției din Bd. Libertății, nr. 14, Sector 5, București.

Candidaţii admişi în urma etapei de selecție a dosarelor, vor susţine proba scrisă, în data de 13.09.2021, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din str. Italiană nr. 22, sector 2, București.

Afișat astăzi, 02.09.2021, ora 16:30.