Search
Close this search box.

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySMIS 130963

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 385/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora  se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată  în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și cele ale Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 540/2020, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind selecția dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „ HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySMIS 130963:

Nr. crt.Număr cerere înscriereFuncţia contractualăRezultatul selecției dosarelorObservații / Motivul respingerii dosarului
  1.  2764/14.10.2022Expert IT – software, inginer de sistem în informatică  ADMIS 

Candidatul nemulţumiț de rezultatele obţinute poate depune contestaţie în termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatului selecției dosarelor la registratura instituției din Bulevardul Libertății, nr. 14, Sector 5, București sau prin intermediul adresei de e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Candidatul admis în urma etapei de selecție a dosarelor, va susţine proba interviu, în data de 28.10.2022, ora 10:00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bulevardul Libertății nr. 14, sector 5, București.

Afișat astăzi, 21.10.2022, ora 13:15.