Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare organizat în data de 08.03.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării unor funcții publice de conducere vacante de director și sef serviciu la Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1)- (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba interviu:

  Nr. Crt.  Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicǎ  Structura  Punctajul obținut la proba interviu  Rezultatul probei 
      1.    473/28.02.2023    Director  Director, Direcția Monitorizare și Raportare PNRR86.6ADMIS
  2.    484/01.03.2023    Șef Serviciu  Serviciul Programe, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR88.8ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa după expirarea perioadei prevăzute pentru depunerea și soluționarea contestațiilor.
  • Afişat astăzi, 14.03.2023 –  ora 12.30

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut