Search
Close this search box.

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare organizat în data de 24.04.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1)- (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba interviu:

  Nr. Crt.  Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicǎ  Structura  Punctajul obținut la proba interviu  Rezultatul probei 
    1.  761/04.04.2023  sef serviciuServiciul Management Resurse Umane82.2ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa după expirarea perioadei prevăzute pentru depunerea și soluționarea contestațiilor.
  • Afişat astăzi, 25.04.2023 –  ora 12.00