Search
Close this search box.

Rezultatele probei interviu la examenul/concursul de promovare organizat în data de 28.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de conducere de Director general Gr. II și Director Gr. II din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – ADR

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57 / 2019 privind Codul administrativ, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate la proba interviu ale candidatilor :

Nr.Crt.Nr. CerereFuncţia publicǎ pentru care candideazǎServiciul / CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu 
      1.      Nr. 863 / 11.03.2022        Director general Gr. II  Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale      88.20 puncte    ADMIS
    2.    Nr. 862 / 11.03.2022        Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI    93.20 puncte    ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa după expirarea perioadei prevăzute pentru depunerea și soluționarea contestațiilor.
  • Vor fi declarați admiși candidatii care au obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
  • Afişat astăzi, 31.03.2022, ora 13:15