Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru doi funcționari publici din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 12.01.2023, ora 10:00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG NR. 57/ 2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate la proba interviu ale candidatilor :

  Nr. Crt.  Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicǎ  Serviciul / Compartimentul  Punctajul obținut la proba interviu  Rezultatul probei 
    1.  3344    Consilier  clasa I, grad profesional principal  Serviciul Societatea Informațională – Autoritatea pentru Digitalizarea Romăniei   100  PUNCTE  ADMIS
  2.  12  Consilier  clasa I, grad profesional superior  Serviciul Gestionare Proiecte, Direcția Evaluare, Selecție și Contractare – OIPSI – Autoritatea pentru Digitalizarea României  65 PUNCTE  ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa după expirarea perioadei prevăzute pentru depunerea și soluționarea contestațiilor.
  • Vor fi declarați admiși candidatii care au obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
  • Afişat astăzi, 12.01.2023  –  ora 14:40

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut