Search
Close this search box.

Rezultatele probei scrise a concursului de promovare organizat în data de 21.02.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante de Director la Direcția Programe, Evaluare, Contractare, Asistență tehnică POCIDIF și PNRR, Director la Direcția Monitorizare și Raportare PNRR și Șef serviciu la Serviciul Programe, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51, art. 52 și art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57/ 2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate la proba scrisă ale candidaților :

Nr.Crt.Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncţia publicǎStructuraPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.329/14.02.2023DirectorDirecția Programe, Evaluare, Contractare, Asistență tehnică POCIDIF și PNRR85,2 puncteADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Candidații declarați admiși vor susţine proba interviu la sediul ADR  din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti,  în data de 23.02.2023, ora 14.
  • Afişat astăzi, 21.02.2023,  ora 13.