Search
Close this search box.

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Şef serviciu la Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR – Direcția management financiar și control din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51, art. 52 și art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba scrisă ale candidaților :

  Nr. Crt.  Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicǎ  Structura  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 
      1.    984/02.05.2023    Șef serviciu    Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR86.6ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Candidații declarați ”admis” vor susţine proba interviu la sediul ADR  din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti,  în data de 12.05.2023, ora 10.00.                  
  • Afişat astăzi, 08.05.2023,  ora 15.30.