Search
Close this search box.

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 18.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă,  pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef serviciu Gr. II la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției transformare digitală – Autoritatea pentru Digitalizarea României

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51 și art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57 / 2019 privind Codul administrativ, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate la proba scrisă ale candidatilor :

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ  Serviciul / Compartimentul  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 
    1.  Nr. 1960 / 11.07.2022    Șef serviciu Gr. IIServiciul dezvoltare software – Direcția transformare digitală      83.12 puncte    ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Candidații declarați admiși vor susţine proba interviu la sediul ADR  din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti,  în data de 22.07.2022, ora 10.00.
  • Afişat astăzi, 18.07.2022,  ora 15:20.