Search
Close this search box.

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 25.07.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea unui post corespunzător funcției publice de execuție vacantă de auditor clasa I grad profesional la Compartimentul de audit

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) și art. 51 și art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum si cu prevederile O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de concurs comunica următoarele rezultate la proba scrisă ale candidaților:

Nr. crt.  Nr. cerereFuncţia publicǎ pentru care candideazǎServiciul / CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
  1.  1936/08.07.2022Auditor clasa I grad profesional superiorCompartimentul de audit  55,5  ADMIS

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

Afișat astăzi, 25.07.2022, ora 16.00.