Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele probei scrise la examenul/concursul de promovare organizat în data de 28.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de conducere de Director general Gr. II și Director Gr. II din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – ADR

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51 și art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba scrisă ale candidaților :

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ  Serviciul / Compartimentul  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 
      1.      Nr. 849 / 10.03.2022        Director general  Gr. II  Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale      51.40 puncte      RESPINS
      2.      Nr. 863 / 11.03.2022        Director general  Gr. II  Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale      76.50 puncte      ADMIS
      3.      Nr. 865 / 14.03.2022        Director general  Gr. II  Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale      13.40 puncte      RESPINS
    4.    Nr. 764 / 07.03.2022      Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI    10.10 puncte  RESPINS
    5.    Nr. 848 / 10.03.2022      Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI    67.40 puncte  RESPINS  
    6.    Nr. 862 / 11.03.2022        Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI  76.30 puncte  ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Candidații declarați admiși vor susţine proba interviu la sediul Autorității pentru Digitalizarea Românieidin Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti,  în data de 31.03.2022, ora 10.00.
  • Afişat astăzi, 28.03.2022  –  ora 15:30.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut