Search
Close this search box.

Rezultatele  probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României – 15.05.2023, ora 11:00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 51, art. 52 și art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate la proba scrisă a candidatului:

  Nr. Crt.  Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicǎ  Serviciul / Compartimentul  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 
    1.  868    Consilier  clasa I, grad profesional superiorBiroul Coordonare, Analiză și Raportare  – Serviciul Dezvoltare Software – Direcția Transformare Digitală  95,00  PUNCTE  ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Candidații declarați admiși vor susţine proba interviu la sediul ADR  din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti,  în data de 18.05.2023, ora 10:00
  • Afişat astăzi, 15.05.2023  ora 12:30