Search
Close this search box.

Rezultatele  selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere de Şef serviciu la Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR – Direcția management financiar și control din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publică pentru care candidează  Structura  Rezultatul selecţiei dosarelor  Observatii / Motivul respingerii dosarului
    1.984/02.05.2023    Șef Serviciu  Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR    ADMIS     

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 08.05.2023, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

Afişat astăzi, 03.05.2023, ora 16:30.