Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele  selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în data de 24.04.2023 – proba scrisă, în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publică pentru care candidează  Structura  Rezultatul selecţiei dosarelor  Observatii / Motivul respingerii dosarului
    1.    761/04.04.2023  Șef ServiciuServiciul Management Resurse Umane    ADMIS    –

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 24.04.2023, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

Afişat astăzi, 13.04.2023, ora 11:30.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut