Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 13.12.2021 proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice – Serviciul bugete, financiar și contabilitate din cadrul Direcției economice, achiziții publice și administrativ – ADR

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ  Serviciul / Compartimentul  Rezultatul selecţiei dosarelor  Observatii / Motivul respingerii dosarului
    1.    Nr. 6744 / 16.11.2021      Consilier achiziții publice clasă I, grad profesional superior  Compartimentul achiziții publice – Direcția economică, achiziții publice și administrativ          RESPINSNu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor conform art. 465 alin.(1) lit. f) și art. 468 alin.(1) lit. c) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare
    2.    Nr. 6791 / 18.11.2021      Consilier achiziții publice clasă I, grad profesional superior  Compartimentul achiziții publice – Direcția economică, achiziții publice și administrativ        ADMIS   

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare , care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 13.12.2021, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

Afişat astăzi, 03.12.2021, ora 11:00.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut