Search
Close this search box.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 25.07.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante la Compartimentul de audit

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere:

  Nr. crt.  Nr. cerere  Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ  Serviciul / Compartimentul  Rezultatul selecţiei dosarelor  Observatii / Motivul respingerii dosarului
  1.  1936/08.07.2022Auditor clasa I grad profesional superiorCompartimentul de audit  ADMIS 

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 25.07.2022, ora 13.30, la sediul din București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

Afișat astăzi, 14.07.2022, ora 15:30