Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante în cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale organizat în data de 10.12.2021

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :

Nr. CrtNumăr cerere înscrierePostul pentru care candidează/CompartimentulAdmis/ RespinsObservații
1.    6832/22.11.2021Consilier, clasă I, grad profesional principal – Direcția monitorizare – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.ADMIS
  2.      6798/18.11.2021Consilier, clasă I, grad profesional principal – Direcția monitorizare – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății InformaționaleRESPINSNu îndeplinește condițiile de studii și condițiile specifice cf. art.465 alin. (1) lit. f) și lit.g) din OUG 57/2019.
3.        6815/19.11.2021  Consilier, clasă I, grad profesional principal – Direcția monitorizare – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății InformaționaleRESPINSNu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor și condițiile specifice cf art. 468 alin. (1) lit. b) din din OUG 57/2019 și art.465 alin. (1) lit. g) din OUG 57/2019
4.      6539/04.11.2021Consilier, clasă I, grad profesional principal – Direcția management financiar și control – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății InformaționaleADMIS
5.          6663/10.11.2021Consilier, clasă I, grad profesional principal – Direcția evaluare, selecție și contractare – Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății InformaționaleADMIS

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare , care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă la sediul ADR din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti, în data de 10.12.2021, ora 10.00.

Rezultatele au fost afișate  azi,  24.11.2021 ora 14:30.

NOTĂ!

Totodată, vă informăm că, începând de luni, 25 octombrie 2021, accesul în sediile Autorității pentru Digitalizarea României se va efectua în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați link-ul: https://www.adr.gov.ro/anunt-important-in-atentia-candidatilor-si-a-viitorilor-candidati-la-concursurile-organizate-in-cadrul-autoritatii-pentru-digitalizarea-romaniei/

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut