Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare organizat în data de 28.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de conducere vacante de Director general Gr. II și Director Gr. II din cadrul Direcției generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – ADR

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :

  Nr. Crt.  Nr. cerere  Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ  Serviciul / Compartimentul  Rezultatul selecţiei dosarelor  Observatii / Motivul respingerii dosarului
        1.        Nr. 849 / 10.03.2022            Director general  Gr. II    Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale          ADMIS         
        2.        Nr. 863 / 11.03.2022            Director general  Gr. II    Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale          ADMIS         
        3.        Nr. 865 / 14.03.2022            Director general  Gr. II    Direcția generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale          ADMIS         
  4.  Nr. 764 / 07.03.2022      Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI      ADMIS     
    5.    Nr. 848 / 10.03.2022        Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI    ADMIS     
    6.    Nr. 862 / 11.03.2022        Director Gr. II  Direcția management financiar și control – OIPSI    ADMIS     

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare , care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

*NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 28.03.2022, ora 10.00, la sediul din București Bd. Libertății nr. 14, Sector 5.

Afişat astăzi, 17.03.2022, ora 16:30.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut