Search
Close this search box.

Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Serviciul Comunicare Publică – Compartiment GDPR – 27.08.2021 – ora 10.00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru soluționarea contestațiilor comunică următoarele rezultate la contestația depusă la proba scrisă la concursul de recutare organizat în data de 27.08.2021 – proba scrisă:

  • Afişat astăzi, 19.08.2021, ora 16:30.