Search
Close this search box.

Rezultatul contestației probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă

  Nr. crt.  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs    Funcţia publică de execuţie vacantă pentru care candideazăPunctaj obţinut contestaţieRezultatul contestației nr. 1065 /10.05.2023  la proba scrisă
1.   954consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Programare, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR – Direcția Programare, Evaluare, Contractare, Asistență tehnică POCIDIF și PNRR9,17  ADMIS  potrivit prevederilor art.618 alin.(17) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu   art.65 din H.G. nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare  

NOTĂ:

Ca urmare a soluționării contestației, rezultatul probei scrise este RESPINS.

Afişat astăzi, 11.05.2023, ora 13:20 pe pagina de internet a Autorității pentru Digitalizarea României.