Search
Close this search box.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, organizat în data de 27.02.2023 (proba scrisă) – ora 11:00

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Functia publică  Rezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului
  1.   344consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
    2.   346  consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
3. 351 consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
4. 367consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
5.374consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
6.402consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
7.406consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
8.401consilier, clasa I, grad profesional principal –  Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR – Direcția programare, evaluare, contractare, asistență tehnică POCIDIF și PNRRAdmis
9.409consilier, clasa I, grad profesional principal –  Direcția asistență tehnică POC și nereguliAdmis
10.378   consilier, clasa I, grad profesional superior –  Direcția asistență tehnică POC și nereguliAdmis
11.384consilier, clasa I, grad profesional superior –  Direcția asistență tehnică POC și nereguliAdmis
12.397consilier, clasa I, grad profesional superior –  Direcția asistență tehnică POC și nereguliAdmis
13.403consilier, clasa I, grad profesional asistent –  Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR – Direcția management financiar și controlAdmis
14.368consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul verificare achiziții POCIDIF și PNRR – Direcția management financiar și controlAdmis
15.337consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
16.330  consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
17.349consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
18.352 consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
19.357consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
20.361consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
21.369consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
22.390consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
23.395consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
24.391consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
25.396consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
26.404consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
27.375consilier, clasa I, grad profesional superior –  Serviciul monitorizare PNRR – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
28.376consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
29.333consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
30.348consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis
31.360consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcția monitorizare și raportare PNRRAdmis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României, bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 27 februarie 2023, ora 11:00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Afişat astăzi, 21.02.2023, ora 16:00