Search
Close this search box.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 15.05.2023, proba scrisă

Nr crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicăInstituţiaRezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.868Consilier, clasa I, grad profesional superiorBiroul Coordonare, Analiză și Raportare – Serviciul Dezvoltare Software – Direcția Transformare DigitalăADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României, bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 15.05.2023, ora 11:00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Afişat astăzi, 03.05.2023, ora 13:20.