Search
Close this search box.

Rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea a 7 funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției Transformare Digitală organizat în data de 13.09.2021

Nr. Crt.Număr cerere înscrierePostul pentru care candidează/ CompartimentulRezultatul selecției dosarelorObservații
  1.  5182 / 01.09.2021    Analist, gradul II la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală  ADMIS  –
  2.  5022 / 25.08.2021Analist, gradul II la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală  ADMIS  De adus cazierul până la momentul probei practice
  3.  5147 / 31.08.2021Analist, gradul II la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală  RESPINS   Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor
    4.  5190 / 01.09.2021  Programator debutant la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală    ADMIS    –
 
  5.  5181 / 01.09.2021Programator debutant la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală    ADMIS    –
  6.  5185 / 01.09.2021Programator debutant la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală  RESPINS  Nu indeplineste condițiile de studii solicitate
  7.  4967 / 24.08.2021Programator debutant la Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției Transformare Digitală  ADMIS  –
        8.    5054 / 27.08.2021Inginer de sistem, gradul II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală din cadrul Direcției Transformare Digitală    ADMIS    –
        9.      5038 / 26.08.2021Inginer de sistem, gradul II la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală din cadrul Direcției Transformare Digitală      RESPINS      Nu îndeplinește condițiile de vechime
  10.  5187 / 31.08.2021Consilier, grad IA la Serviciul Dezvoltare Software din cadrul Direcției Transformare Digitală  ADMIS    De completat cu cazierul judiciar până la proba practică  
  11.  5030 / 26.09.2021Consilier, grad IA la Serviciul Dezvoltare Software din cadrul Direcției Transformare Digitală  ADMIS  –

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, conform art. 31 din H.G. nr. 286 / 2011 cu modificările și completările ulterioare,  la registratura instituției din Bd. Libertății, nr. 14, Sector 5, București, respectiv până la data de 07.09.2021, ora 17.00.

Candidaţii admişi în urma etapei de selecție a dosarelor, vor susţine proba practică, în data de 13.09.2021, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Str. Italiană nr. 22, sector 2, București.

Rezultatele au fost afișate  azi,  06.09.2021, ora 17:00.