Search
Close this search box.

România, reprezentată la Reuniunea formală a miniștrilor europeni responsabili de telecomunicații (Consiliul TTE) de Dragoș-Cristian Vlad, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Delegația comună ADR-MCID a participat la Bruxelles la reuniunea formală a miniștrilor europeni responsabili de telecomunicații și la cea de-a șasea reuniune a Consiliului pentru Deceniul Digital (Digital Decade Board).

Evenimentul s-a desfășurat sub Președinția belgiană a Consiliului UE.

Președintele ADR, Dragoș-Cristian Vlad, s-a referit în intervenția sa la necesitatea unei abordări integrate care să combine aspectele de reglementare și implementare ale legislației europene cu abordarea strategică a tehnologiilor, precum AI și securitatea cibernetică.

De asemenea, președintele ADR a subliniat necesitatea unei abordări unitare pentru implementarea măsurilor care privesc securitatea cibernetică de-a lungul întregului lanț valoric, de la cercetare, până la implementarea și adoptarea tehnologiilor cheie.

În acest context, președintele ADR a accentuat importanța centrului de competențe în domeniul securității cibernetice care joacă un rol cheie în identificarea soluțiilor inovatoare la provocările de securitate cibernetică cu care se confruntă atât sectorul privat, cât și cel public, în optimizarea utilizării cunoștințelor și resurselor existente.

În discursul său, Dragoș-Cristian Vlad a atras atenția asupra specificului național, la diferențele dintre modelele administrative ale statelor membre și la particularitățile sistemelor economice regionale și naționale.

Considerăm că apariția diferitelor Consilii sau organisme de coordonare legate de reglementările recent adoptate (AI Act, Digital Decade, Interoperable Act, eIDAS2) este deosebit de importantă în procesul de implementare, dar este necesară coordonarea orizontală pentru a facilita eforturile de consolidare a pieței unice digitale.

“Trebuie să acordăm mai multă atenție conceptului de „share and reuse” în ceea ce privește adoptarea soluțiilor tehnologice. Salutăm obligația prevăzută în Regulamentul Interoperable Europe Act privind prioritizarea soluțiilor open-source. De asemenea, implementarea Gateway-ului digital unic și a noului portofel digital al UE va aduce o schimbare radicală în ecosistemul digital european. Ambiția ODD de a digitiza schimbul de date între autorități prin sistemul său tehnic unic (OOTS) elimină redundanța atunci când este vorba de utilizarea acelorași informații de către întreprinderi și cetățeni din statele membre.  Este important să continuăm și să dezvoltăm instrumente precum TSI (Instrument de asistență tehnică), în special pentru țările aflate în stadiile mai puțin avansate ale procesului de transformare digitală”, a spus Dragos-Cristian Vlad.

În finalul intervenției delegației comune ADR-MCID, Dragoș-Cristian Vlad s-a declarat optimist în privința cooperării României cu statele membre și cu CE pentru a asigura implementarea deplină și la timp a propunerilor legislative adoptate recent.