Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE – SITUE

Beneficiarul proiectului: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Data de începere: 29 mai 2018

Perioada de implementare: 14 luni

Valoarea totală a proiectului este de 9.814.178,40 lei (inclusiv TVA), din care 8.277.312,31 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este realizarea Sistemului de Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE (SITUE) care va avea la bază construcția nodului eIDAS pentru România și va realiza interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România.

SITUE va fi utilizat pentru autentificarea națională și transfrontalieră a persoanelor în relația cu furnizorii de servicii de eguvernare și va face posibilă comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre UE.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS
  2. Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii eGuvernare din România
  3. Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronică din România
  4. Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre UE și validarea integrării

Rezultate aşteptate:

  • O analiză a necesităților care va avea în vedere soluțiile de integrare cu PKI Bridge și cu noduri eIDAS din alte state membre ale UE, precum și sistemele informatice cu care operează furnizorii de servicii electronice și furnizorii de mijloace de identitate electronică;
  • Amenajarea camerelor de date, proiectarea soluției informatice, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor HW și furnizarea licențelor software, dezvoltarea și testarea aplicației, precum și instruirea utilizatorilor și administratorilor de sistem.
Sari la conținut