Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Sistem Național de Management privind Dizabilitatea

”Sistem Național de Management privind Dizabilitatea, Cod MySMIS2014+: 127682

Beneficiarul proiectului:

Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) 

Parteneri:

Autoritatea pentru Digitalizarea României
Ministerul Muncii
și Solidarității Sociale (MMSS)

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilorTIC pentru guvernare electronică, elearning, Actiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilitățiisistemelor informatice dedicate serviciilor de eguvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Perioada de implementare:

Data de începere a proiectului: 11.07.2019

Data de finalizare a proiectului: 10.11.2023

Valoarea totală a proiectului este de 45.042.464,00 lei, din care 37.989.302,96 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 7.053.161,04 lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este de dezvoltare și de implementare a unei platforme naționale centralizate pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități (adulți și copii) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiariindividuali și parteneri instituționali.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Creşterea eficienţei activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) şi Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CSEPAH) (la nivel central) şi DGASPC-uri (direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la nivel judeţean şi a sectoarelor municipiului Bucureşti) / Comisiilor de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Comisiilor pentru Protecţia Copilului la nivel judeţean şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti (CEPAH) prin implementarea unui sistem informatic de management de cazuri care să permită utilizatorilor înregistraţi din cadrul ANPDPD, CSEPAH, DGASPC, CPC şi CEPAH să creeze şi să gestioneze dosarele persoanelor adulte şi a copiilor cu dizabilităţi, să urmărească, în mod centralizat, capacităţile de la nivelul centrelor rezidenţiale şi nerezidenţiale de protecţie socială şi să permită utilizatorilor înregistraţi din cadrul ANPDPD să aibă acces mult mai rapid la informaţiile înregistrate în noul sistem informatic de la nivelul DGASPC-urilor.


2. Eficientizarea activităţii de la nivelul ANPDPD şi DGASPC-uri prin introducerea de funcţionalităţi de gestionare informatică a activităţii de tip registratură (intrare-ieşire) on-line pentru/către cetăţeni, mediul privat şi alţi parteneri instituţionali şi fluxuri automate de documente. Se va urmări automatizarea atât a fluxului de intrare on-line a cererii, formulare şi alte documente de tipul transmiterilor/înregistrărilor on-line efectuate, precum şi fluxul de ieşire pentru transmiterea on-line a răspunsurilor, planificărilor (de ex. la comisia de evaluare adulţi şi copii etc).


3. Eficientizarea activităţii de la nivelul ANPDPD, CSEPAH şi DGASPC-uri, inclusiv CEPAH şi CPC, prin introducerea de funcţionalităţi de scanare şi arhivare electronică a dosarelor persoanelor adulte şi a copiilor cu dizabilităţi, permiţându-se astfel si urmărirea şi consultarea lor în format electronic.


4. Centralizarea managementului obligaţiilor de plată a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilităţi, rezultând astfel o diminuare a posibilităţii
apariţiei de erori şi fraude, SNMD urmând a gestiona listele cu obligaţiile de plată care vor fi transmise către ANPIS pentru execuţia efectivă a plăţilor, fie direct către beneficiari, fie direct către furnizorii de servicii.


5. Eficientizarea interacţiunilor între ANPDPD, CSEPAH, DGASPC-uri şi CEPAH-uri cu beneficiarii direcţi (cetăţenii) din domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin crearea de interfeţe bidirecţionale prin care se pot depune cererile şi dosarele în format electronic (scanat), care să permită urmărirea stadiului aprobării dosarului şi transmiterea (tot electronic) a deciziei analizei dosarului.

Rezultate așteptate:
Generarea unei platforme naţionale centralizate pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulţi şi copii cu certificate de încadrare în grad şi tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obţinerea certificatului) către autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali.

Contact: spp@adr.gov.ro

ANPD Tel. 021/212.54.42 tasta 4 (interior 119) Fax 021/212.54.43

ADR Tel: 021/303 29 97, 0374.541.179

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitațwww.fonduri-ue.ro

Date de contact: 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, București, Calea Victoriei nr. 194, sector 1, www.anpd.gov.ro 

Crina Gîrleanu- Responsabil comunicare, informare și publicitate Tel: +4(0) 213 100 789; Fax: +4(0) 213 127 474; E-mail: crina.girleanu@anpd.gov.ro

 

 

Competitivi împreună!
Proiect selectat în cadrul Programului Opera
țional Competitivitate, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 
Sari la conținut