Search
Close this search box.

Un nou succes de etapă pentru proiectul implementat de MAI în parteneriat cu ADR!

Un nou succes de etapă pentru proiectul implementat de MAI în parteneriat cu ADR!
Persoanele interesate din municipiile Cluj-Napoca, Constanța, Slobozia, Iași, Deva, Sibiu, Timișoara și județul Ilfov vor putea obține în format digital certificatele de naștere și deces.
Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a implementat alături de Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, în calitate de beneficiar, ”Sistemul informatic integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Obiectivul proiectului este sprijinirea digitalizării la nivelul administrației publice, prin informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice care au la bază informații de stare civilă pentru cele 4 evenimente primare de viață: naștere, căsătorie, divorț și deces.
Avantaje:
• Informatizarea fluxurilor de stare civilă și asigurarea accesului instituțiilor publice abilitate de lege la datele/informațiile din SIIEASC;
• Reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor ca urmare a eliminării corespondenței letrice între instituții;
• Proiectarea, implementarea și operaționalizarea subsistemului de acces la serviciile furnizate de SIIEASC;
• Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile;
• Constituirea arhivei electronice cu actele de stare civilă întocmite în ultimii 100 de ani;
• Achiziționarea a 42 de ghișee mobile pentru dotarea direcțiilor județene.

O nouă etapă a extinderii S.I.I.E.A.S.C. este preconizată pentru 10 mai 2024, prin includerea anumitor unități administrativ-teritoriale de la nivelul județelor Cluj, Constanța, Hunedoara, Ialomița, Iași, Sibiu și Timiș.