Search
Close this search box.

Workshop-ul ADR – OCDE cu tema “Digital Government Review of Romania”, un prim pas pentru elaborarea ghidului măsurilor de digitalizare a sistemului public

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a participat astăzi, 9 mai 2022, la workshop-ul realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), dedicat analizei stadiului guvernării digitale în România și celor mai bune practici europene în domeniul provocărilor digitale care afectează astăzi fiecare instituție publică din UE.

Cooperarea ADR cu OCDE vizează evoluția Guvernului României de la guvernarea electronică la guvernanța digitală, printr-un proces de transformare digitală bazat pe date.

O abordare coerentă în transformarea digitală a sectorului public va putea genera politici și servicii inovatoare, regândirea proceselor instituțiilor publice, precum și promovarea unei societăți deschise, care stimulează participarea și incluziunea.

Provocarea momentului este trecerea administrației României de la eGovernment, o abordare bazată pe tehnologia informației, la guvernanța digitală, care necesită integrarea tuturor tehnologiilor și proceselor digitale ca parte a strategiei de modernizare. Un livrabil concret în guvernanța digitală este chiar cloud-ul guvernamental. În acest punct, avem nevoie o evaluare aprofundată a barierelor și de o perspectivă clară a provocărilor pe care le presupune digitalizarea activității guvernamentale. Aceste documente, elaborate de ADR cu sprijinul OCDE, vor fi utilizate de Guvernul României pentru elaborarea și implementarea de proiecte finanțate prin fonduri structurale europene în viitorul apropiat, pentru digitalizarea efectivă a serviciilor publice care nu au fost vizate până în anul 2020”, a declarat Dragoș Vlad, președintele ADR.

Reuniunea face parte din proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, implementat în parteneriat de ADR, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Justiției. Proiectul vizează creșterea capacității de coordonare interministerială a Guvernului, prin abordarea coerentă și structurată a agendei publice de reforme guvernamentale, abordare care cuprinde cinci componente esențiale: dezvoltarea durabilă, guvernarea deschisă, guvernarea digitală, integritatea publică și inovarea sectorului public.

ADR este vector al implementării Componentei 3 în cadrul proiectului, Guvernarea digitală. Această componentă cuprinde o serie de analize-cheie, care vor fundamenta viitoarele măsuri de eficientizare a procesului de transformare digitală.

ADR, împreună cu OCDE, va dezvolta un ghid de elaborare și implementare a proiectelor, care va include:

  • analiza celor mai bune practici europene în domeniul managementului proiectelor IT pentru administrația publică;
  • ghidul de instrumente și mecanisme pentru managementul proiectelor IT adaptate la administrația din România;
  • eficientizarea mecanismelor de coordonare interministerială și de consultare cu toți actorii interesați de guvernarea digitală.

Fondurile pentru implementarea proiectului provin din Mecanismul Norvegian în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.